Кура като част от съвременната символика
Кур ли бе да го опишеш – историята на един копулационен орган

Едва ли последвалото ще се чете като притча след двеста или две хиляди години. Но знае ли се… Курът има сериозно обществено, социално и психологическо…