Малцинства и мнозинство
Демокрация 101 или либералния диктат на малцинствата през 21 век

Всеобщо известен факт е, че демокрацията е може би най-добрият модел на управление, който света е достигнал в своето политическо и социално развитие. Демократичните ценности…