Българските политици и българската политика
Най-важният национален приоритет за България

През годините на Прехода у нас постоянно бяха сменяни приоритетите на обществото ни. От абстрактните и комплексни идеи като преминаване към пазарна икономика, през евроатлантическа…